Każde cywilizowane pomieszczenia zamyka się na drzwi. Drzwi strzegą wejścia do pomieszczenia, a jednocześnie pozwalają się otworzyć i do niego wejść lub z niego wyjść. Wylicza się drzwi zewnętrzne, a także drzwi wewnętrzne.

Drzwi jako wypełnienie ściany

Drzwi, podobnie jak okna, stanowią element zamykający otwór w ścianie. Od okien drzwi różnią się jednak tym, iż ich otwieranie oraz zamykanie nie służy oświetlaniu, czy przewietrzaniu, ale wchodzeniu do konkretnego pomieszczenia i do wychodzenia z niego. Drzwi budują takie elementy jak: skrzydło – element ruchomy, a więc zamykany i otwierany; ościeżnica – element nieruchomy, a więc wmontowany w ścianę.

Funkcje drzwi

Najprościej rzecz ujmując, drzwi służą do otwierania i zamykania pomieszczenia. To faktycznie ich główna rola, aczkolwiek nie jedyna. Za sprawą tego, że się zamykają, oprócz ochrony samej w sobie, zapewniają ochronę przed hałasem, światłem, zimnem i zanieczyszczeniami. Za sprawą tego zaś, że się otwierają, oprócz możliwości wejścia i wyjścia przez nie, zapewniają wymianę dźwiękową, wymianę świetlną, jak również ważne dla funkcjonowania przewietrzanie.

Parametry drzwi

Przyzwoite drzwi odznaczają się przyzwoitymi parametrami. Po pierwsze chodzi o rozmiar. Drzwi powinny liczyć 90 centymetrów wysokości i 201 centymetrów szerokości. Rozmiary te tyczą się skrzydła, otóż z ościeżnicą należy doliczyć mniej więcej 15 centymetrów więcej zarówno dla wysokości, jak te dla szerokości. Po drugie chodzi o przenikanie ciepła. Drzwi powinny chronić w jak najlepszy sposób pomieszczenie przed utratą ciepła, bo jeśli chcemy je oziębić wystarczy przewietrzenie, a jeśli chcemy je nagrzać trzeba włączyć ogrzewanie, a to przecież kosztuje. Po trzecie chodzi o antywłamaniowość. Parametr ten tyczy się jednak przeważnie drzwi zewnętrznych, a nie drzwi wewnętrznych. Obecnie wszystkie drzwi zewnętrzne wyrabia się w lepszej lub gorszej formie antywłamaniowej.

Drzwi zewnętrzne a drzwi wewnętrzne

Drzwi drzwiom nierówne i tyczy się to przede wszystkim ich podziału na drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne. Drzwi zewnętrzne to konstrukcja zamontowana przy wejściu do danego budynku, domu, mieszkania, czy apartamentu. Drzwi wewnętrzne to natomiast konstrukcja zamontowana przy wejściu do konkretnych pomieszczeń w danym budynku, domu, mieszkaniu, czy apartamencie. Drzwi zewnętrzne posiadają mocniejsze parametry, na przykład bardziej chronią przed zimnem lub hałasem, a ponadto jak już wspomniano zapewniają ochronę przed ewentualnymi włamaniami.

Sprawdź drzwi zewnętrzne w anexokna.pl.